Course Ware

logo

e-learningový portál Česko-slovinské společnostiBiologicky inspirované metody jsou často efektní a efektivní způsob řešení těžkých optimalizačních problémů. Tato sekce představuje základní koncepty oblasti umělé inteligence, jež se inspiruje v reálném světě, přesněji v přírodě. V naučném duchu budou představeny koncepty evolučních přístupů, neuronových sítí, neuro-evoluce a rojové inteligence. Kurzy vznikly na základě autorova článku Introductory Overview to Bio-inspired Computation v projektové metodické publikaci

Bc. Martin Matyášek

Tato sekce obsahuje samostatné testy. Hlavními tématy této sekce jsou školství a přírodověda.

doc. RNDr. Jiří Matyášek, CSc.